Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

Departament Zawodów Prawniczych MS informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze” br., pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r  zostały opublikowane:
– dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej,
– zalecenia dotyczącego odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzaminy.

Wersję demonstracyjną aplikacji wraz z instrukcją obsługi Demo AZEP.zip., można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r

AZEP-Informacja na strone

Instrukcja użytkownika – AZEP- v. 2. 4