Informacje nt kolokwiów

 


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 12/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  7 czerwca 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 30 czerwca 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2021 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 4 września 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 25 września 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 października 2021 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 11/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 9/XI/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała nr 10_XI_2020 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2021

  Pytania na kolokwium ustne:
  zbior-pytan-2021-iii-rok-etyka-zasady-wykonywania-zawodu-organizacja-samorzadu