Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 19.10.2019 r.-od godz.: 10.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

Termin: 05.10.2019 r.-od godz.: 10.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:

 Termin: 21.09.2019 r.Komisja A od godz.: 8.30, Komisja B od godz.: 9.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 oraz przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch komisjach wg następującego podziału:

 -Aplikanci przydzieleni do Komisji A według kolejności egzaminowania: A

– Aplikanci przydzieleni do Komisji B według kolejności egzaminowania: B


Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 20.05.2019 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.15

Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie sala nr 32-34 (łączona).

Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.

Wyniki_A, Wyniki_B
Rozwiązanie_I termin


Wersja demo do programu”KOLOKWIA”: https://www.veeo.pl/kolokwium/

Do prawidłowego działania programu „kolokwia” producent oprogramowania zaleca wyłączenie programu antywirusowego, który błędnie interpretuje częste zapisywanie kopii na nośniku USB.

Zachęcamy Państwa do wykonania testu zapisu na USB:
W tym celu należy pobrać testową wersję programu:
– zapisać ją na pamięci USB,
– uruchomić i w polu pisania postawić znak kropki,
– następnie wybrać opcję ‘zasłoń ekran’,
– w kolejnym kroku powrócić do pisania kolokwium.
– zakończyć kolokwium i upewnić się, że na pamięci USB utworzył się plik PDF.

Dodatkowo posiadając system operacyjny Windows 8/8.1 należy szczególną uwagę zwrócić na kursor, aby nie znalazł się w prawym górnym rogu ekranu, miejsce to służy do otwierania bocznego menu, które przez program jest interpretowane jako czynność niedozwolona.

——————————————————————————————–
Uchwałą Nr 389/X/2017 z dnia 8 grudnia 2018r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłosiło zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019 r.
Załączniki do ww. uchwał stanowią zbiory pytań:
—————————————————————————————-

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  20 maja 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 6 czerwca 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 czerwca 2019 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 21 września 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 05 października 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 19 października 2019 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. zmieniona  Uchwała nr 88_X_2019 z dnia 12 lutego 2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.