Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 39/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  1 czerwca 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 30 czerwca 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2022 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 3 września 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 10 września 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 17 września 2022 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 40/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 41/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

Uchwała nr 42_XI_2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2022

Pytania na kolokwium ustne:
Etyka zasady wykonywania zawodu organizacja samorządu