Informacje nt kolokwiów

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 79/X/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  20 maja 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 6 czerwca 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 25 czerwca 2019 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 21 września 2019 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 05 października 2019 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 19 października 2019 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 80/X/2018  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 81/X/2018 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.