Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium dodatkowe poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
Termin: 01.10.2022 r. –  od godz.: 9.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium poprawkowe z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
Termin: 10.09.2022 r. –  od godz.: 8.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.


Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
Termin: 03.09.2022 r. –  od godz.: 9.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 oraz przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.

 Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch komisjach.


Kolokwium dodatkowe poprawkowe z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 14.07.2022 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium poprawkowe z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 30.06.2022 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.


Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 01.06.2022 r. – godz. 9.00 do 13.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie sala nr 32-34 (łączona).
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 49_XI_2022 z dnia 17.09.2022 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia termonów  kolokwium dla aplikantów radcowskich I, II i III roku. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą z dnia  48_XI_2022 z dnia 12.09.2022 r., w sprawie zmiany uchwały wyznaczenia termonów  kolokwium dla aplikantów radcowskich I, II i III roku. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 39/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  1 czerwca 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 30 czerwca 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2022 r.
  IV termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 13 października 2022 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 3 września 2022 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 10 września 2022 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 1  października 2022 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 40/XI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 41/XI/2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

Uchwała nr 42_XI_2021 w sprawie sposobu przeprowadzenia kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2022

Pytania na kolokwium ustne:
Etyka zasady wykonywania zawodu organizacja samorządu