Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
Termin: 24.10.2020 r. – godz.: 9.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie, szczegółowe informację dot. godziny  zostały wysłane indywidualnie za pośrednictwem programu Extranet.


Kolokwium z Zasad wykonywania zawodu Radcy Prawnego, etyki Radcy Prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
Termin: 10.10.2020 r. – godz.: 8.00
Miejsce:  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  przy ul. Gen. Rayskiego 23/3 oraz przy ul. Gen. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Aplikanci obowiązani są przed wejściem na salę okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału: Grupa A, Gruba B, szczegółowe informację dot. godziny oraz podziału na Komisję zostały wysłane indywidualnie za pośrednictwem programu Extranet.


Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowe.
Termin: 10.06.2020 r. – godz. 9.00 do 12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Kolokwium będzie przeprowadzane w dwóch grupach wg następującego podziału Grupa_A (sala łączona 22-24) Grupa_B (sala łączona 32-34)

Wyniki_A     Wyniki_B


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą_107_X_2020z dnia 29 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  10 czerwca 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 23 czerwca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 2 lipca 2020 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  18 maja 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 10 czerwca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 23 czerwca 2020 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 10 października 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 października 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 06 listopada 2020 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała 106_X_2020 Prezydium Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów

  Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_

  zbior-pytan-kolokwium-na-iii-roku-aplikacji-2020-r.