Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 21.06.2023 r. – godz. 9.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.45
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie przy ul. Gen. Rayskiego 23/3.
Rozwiązanie_21.06.2023


Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 30.05.2023 r. – godz. 9.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie sala nr 22-24 (łączona).
Kolokwium będzie przeprowadzane w jednej grupie.
Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 56/XI/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/XI/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji wprowadza się następujące zmiany:

 • kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 7 października 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 14 października 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 21 października 2023 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 51_XI_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  30 maja 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 21 czerwca 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 18 lipca 2023 r.
 • kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 23 września 2023 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 30 września 2023 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 7 października 2023 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 52_XI_2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 53_XI_2022 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2022 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

Oświadczenie aplikanta kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego w 2023 roku

Pytania na kolokwium ustne:
Zbiór pytań 2023 III rok etyka zasady wykonywania zawodu organizacja samorządu