Informacje nt kolokwiów

Informacje nt kolokwiów

Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.

Termin: 29.04.2024  r. – godz. 9.00 (czas rozwiązywania zadania 4 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Rozwiązanie zadania


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 65_XI_2023 z dnia 30 listopada 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  29 kwietnia 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 20 maja 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 11 czerwca 2024 r.
 • kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 1 lipca 2024 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 16 września 2024 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 7 października 2024 r.

Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 64_XI_2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 66_XI_2023 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 30 listopada 2023 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

Oświadczenie 2024