Informacje nt kolokwiów

Kolokwium poprawkowe z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowanie samorządu radców prawnych
Termin:
25.09.2021 r. – od godz. 8.00
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.
Szczegółowe informacje zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.


Kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowanie samorządu radców prawnych
Termin:
04.09.2021 r. – od godz. 8.30
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 oraz 23/3 w Szczecinie.
Szczegółowe informacje zostały wysłane za pośrednictwem programu Extranet.


Kolokwium poprawkowe z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.
Termin: 30.06.2021 r.
 – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.50
Miejsce:
Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Rayskiego 23/4 w Szczecinie.


Kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowo administracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego.
Termin: 07.06.2021 r. – godz. 9.00-12.00 (czas rozwiązywania zadania 3 godziny).
Przed wejściem na salę aplikanci obowiązani są okazać dokument tożsamości lub legitymację aplikanta radcowskiego.
Aplikanci proszeni są, aby stawić się już o godz. 8.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna – sala nr 32-34 (łączona) oraz 22-24 (łączona), ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
Wyniki zostały wysłane za pośrednictwem Extranet.
Rozwiązanie


Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 12/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
  I termin –  7 czerwca 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 30 czerwca 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 14 lipca 2021 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
  I termin – 4 września 2021 r.;
  II termin/kolokwium poprawkowe – 25 września 2021 r.;
  III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 30 października 2021 r.

  Uchwała nr 37_XI_2021 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia składów komisji do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II, III roku aplikacji.
  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 11/XI/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.
  Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 9/XI/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała nr 10_XI_2020 w sprawie sposobu przeprowadzania kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  Oświadczenie aplikanta-kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego_2021

  Pytania na kolokwium ustne:
  zbior-pytan-2021-iii-rok-etyka-zasady-wykonywania-zawodu-organizacja-samorzadu