Informacje nt kolokwiów

—————————————————————————————-

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Uchwałą nr 98_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji, wyznaczyło następujące terminy kolokwiów dla aplikantów III roku aplikacji:  

 • kolokwium z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i prawa podatkowego:
 1. I termin –  18 maja 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 10 czerwca 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 23 czerwca 2020 r.
 •  kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych:
 1. I termin – 10 października 2020 r.;
 2. II termin/kolokwium poprawkowe – 24 października 2020 r.;
 3. III termin – dodatkowy/ kolokwium poprawkowe dodatkowe – 06 listopada 2020 r.

  Kolokwia zostaną przeprowadzone przez Komisje, wyznaczone Uchwałą nr 94_X_2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. 

  W trakcie kolokwiów obowiązują przepisy porządkowe określone Uchwałą nr 95_X_2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku OIRP w Szczecinie podczas kolokwiów.

  Uchwała nr 97-X-19 Prezydium Rady w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej Kolokwium_