Menu

Ośrodek mediacji

SZKOLENIE NA MEDIATORA CERYFIKOWANEGO

By |

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).
Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a
Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.
Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/


Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona.
       

Szczegółowe informacje na stronie – link do strony                                                                                                                                                                                      

Beata Wolańska
Centrum Mediacji Gospodarczej Przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW

By |

Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP  informuje, że w dniach 13 i 14 września 2019 r. odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących”.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj

 

Letnie Warsztaty Mediacji w Warszawie

By |

Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród radców prawnych z Państwa Izby informacji o szkoleniu na mediatora certyfikowanego, które odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.
Poniżej treść informacji o szkoleniu, plakat oraz link informacyjny: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/szkolenie-mediatorow-w-nowej-odslonie-2/

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.
Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).
Terminy: 2-4.08.2019 r. oraz 9-11.08.2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 21 czerwca – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.    

Link do rejestracji: https://lwm2019.webankieta.pl/

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA MEDIATORÓW W WARSZAWIE

By |

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 28 oraz 29 czerwca br. odbędą się  Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów w Warszawie w siedzibie KIRP .

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-4/

 

Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów

By |

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy  o Warsztatach Specjalistycznych dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 28 oraz 29 czerwca br.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-4/

 

 

Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów

By |

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Warsztaty Specjalistyczne dla Mediatorów, które odbędą się w Warszawie w siedzibie KIRP w dniach 12 oraz 13 br.

Warto podkreślić, że oferta szkolenia kierowana jest do wszystkich mediatorów “praktykujących” a tylko z prawem pierwszeństwa, przy ograniczonej ilości miejsca, dla radców prawnych.

Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkiem: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/warsztaty-specjalistyczne-dla-mediatorow-3/

Relacja z inauguracji Tygodnia Mediacji w Warszawie

By | ,

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2018
Ogólnopolska – praktyczna inauguracja Tygodnia Mediacji w Warszawie

Tegoroczny Tydzień Mediacji zainaugurowany został już w ubiegły piątek – 12.10.2018 r. – ogólnopolską konferencją “Ugoda mediacyjna – jakość , skuteczność, satysfakcja”, zorganizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Konferencja została otwarta przez dziekana WPiA UKSW prof. dr hab. Marka Michalskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

W całodniowym spotkaniu wzięli udział nie tylko mediatorzy ale również adwokaci, radcowie i notariusze z różnych regionów kraju. Liczną grupę stanowili przedstawiciele środowiska sędziowskiego, w tym również koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych. Wśród uczestników byli również członkowie Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie r.pr. Anna Mazurek-Różynek i Piotr Puchalski.

Założeniem organizatorów konferencji było przygotowanie spotkania mającego charakter jak najbardziej praktyczny i warsztatowy, podczas którego prezentowane byłyby i omawiane problemy z jakimi spotykają się mediatorzy, pełnomocnicy i sędziowie w procesie mediacji, istotne z punktu widzenia przygotowania treści ugody mediacyjnej przez mediatorów oraz oceny jej dopuszczalności i zatwierdzenia przez sąd a następnie wykonalności, czyli skuteczności ugody zawartej przed mediatorem.

Konferencja odbyła się w formie czterech, następujących po sobie, paneli dyskusyjnych dotyczących ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz rodzinnych. Moderatorami i prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych, byli zarówno praktycy mediatorzy jak i sędziowie, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali o zaawansowanych pracach nad tworzeniem “Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, który ma być wydawnictwem skierowanym przede wszystkim do mediatorów, nie posiadających wykształcenia prawnego lub nie będących jednocześnie zawodowymi pełnomocnikami. W trakcie spotkania, część z zaproszonych prelegentów konferencji będąca współautorami wydawnictwa przedstawiła jego systematykę i założenia dotyczące treści merytorycznej.

Z zapowiedzi przedstawianych przez autorów, w tym m.in. notariusza Jarosława Czarneckiego z Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz sędziego Antoniego Batko z Departamentu Nadzoru Administracyjnego MS, wynika że wydawnictwo będzie posiadało charakter jak najbardziej praktyczny, kładący nacisk przede wszystkim na wskazanie błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów ugód mediacyjnych, uniemożliwiających ich zatwierdzenie przez sąd bądź nadanie na późniejszym etapie klauzuli wykonalności i skierowanie do egzekucji. Podręcznik na bazie kilku kazusów dotyczących sprawy cywilnej, gospodarczej, z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego będzie prezentował przebieg mediacji, rozwiązanie przyjęte przez strony w ugodzie oraz jego krytyczną analizę w formie komentarza przeprowadzoną przez sędziego.

Duża ilość zadawanych podczas debaty pytań dotyczących konkretnych “przykładów z życia wziętych”, problemów interpretacyjnych i różnych rozwiązań stosowanych w skali kraju przedstawianych przez sędziów i mediatorów oraz pełnomocników, na które eksperci i paneliści konferencji nie potrafili często udzielić przekonywujących lub zadowalających odpowiedzi, wskazuje iż tego typu spotkania są potrzebne, ale wymagają szczególnie przemyślanego doboru adresatów konferencji oraz sposobu prezentacji i zakresu poruszanych treści merytorycznych.

W podsumowaniu konferencji, można stwierdzić, że być może jest ona początkiem trendu w którym o mediacji, zaczną rozmawiać i dyskutować wszystkie zainteresowane nią środowiska przechodząc z wieloletniego “poziomu ogólności”, do wymiany konkretnych propozycji i uwag oraz propozycji rozwiązań i metod użycia tego narzędzia rozwiązywania sporów. Jednocześnie warto aby tego typu spotkania, w formie jak najbardziej zbliżonej do warsztatów, realizowane były w wymiarze lokalnym. Tym bardziej, że Ministerstwo Sprawiedliwości w najbliższej przyszłości przewiduje dalsze zmiany w procedurze cywilnej dotyczące postępowania mediacyjnego jak również sposobu certyfikacji umiejętności i wiedzy mediatorów.

r.pr. Piotr Puchalski
Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

0