Skip to main content
search
0

Aktualności

Ośrodek mediacji

Konferencja on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM

By

W imieniu Przewodniczącego Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej konferencji on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniu 20 października 2022 roku (za pośrednictwem aplikacji Zoom ). Konferencja rozpoczyna się o godzinie 15.00 z przewidywanym czasem trwania ok. 1:45 min.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://www.webankieta.pl/ankieta/816652/rejestracja-na-konferencje-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym.html

Agenda konferencji do pobrania TUTAJ

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Tydzień mediacji – panel dyskusyjny

By ,

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie został Partnerem Merytorycznym panelu dyskusyjnego „Ugoda Mediacyjna, panaceum w czasach kryzysu gospodarczego”

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. w godz. 10:00-14:30, w sali nr 313 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 17.

Udział w wydarzeniu może zostać zakwalifikowany jako udział w seminarium. Na podstawie zaświadczenia o udziale obejmującego liczę godzin i program każdy radca prawny będzie mógł uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

Panel jest kierowany do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców, jednostek finansów publicznych, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

W trakcie wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach wdrożenia ugody zawieranej także z udziałem podmiotu publicznego – z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji, jak również dyscypliny finansów publicznych i kalkulacji biznesowej.

Prelegenci to praktycy reprezentujący przeróżne środowiska: naukowe, biznesowe, jednostek sektora finansów publicznych, organów kontroli i egzekucyjne.

Różnorodność ta powinna pozwolić na przeprowadzenie bardzo ciekawej dyskusji i spojrzeć na temat przewodni z różnych perspektyw.

Więcej o wydarzeniu po linkiem:
https://app.evenea.pl/event/panel-19pazdziernika2022-szczecin/

ZAPRASZAMY
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Wolne miejsca na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie informuje, że pozostało 14 wolnych miejsc na szkolenie pt. – „MEDIATOR zawód z potencjałem”, którego program odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Finansów.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23 i rozpoczyna 30.09.2022 o godz. 16.00

Wszystkich chętnych i osoby, które nie zdążyły przesłać zgłoszenia w pierwotnie wyznaczonym terminie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń 28.09.2022 r. (godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie https://oirp.szczecin.pl/nabor-na-szkolenie-mediator-zawod-z-potencjalem/

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Nabór na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie planuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR  zawód z potencjałem”

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń)

Formuła szkoleniastacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23

Ilość godzin merytorycznych: 40 h

Terminy spotkań:

  • 30.09.2022 r. (piątek) godz. 16.00 – 20.00
  • 01.10.2022 r. (sobota) godz. 9.00 – 13.00 oraz 14.00 – 18.00
  • 02.10.2022 r. (niedziela) godz. 9.00 -13.00 oraz 14.00 -18.00
  • 07.10.2022 r. (piątek) godz. 16.00 – 20.00
  • 08.10.2022 r. (sobota) godz. 9.00 – 13.00 oraz 14.00 – 18.00
  • 09.10.2022 r. (niedziela) godz. 9.00 -13.00 oraz 14.00 -18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)

Termin płatności: do 23.09.2022 r. do godz. 12.00

Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.

Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Finansów.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 23.09.2022 r. godz. 12.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacja warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Anonimowa ankieta dotycząca mediacji w postępowaniach cywilnych i gospodarczych

By

Wszystkie Koleżanki i Kolegów mediatorów zrzeszonych w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety na temat stosowania mediacji, której celem jest poznanie czynników, które sprzyjają zawarciu ugody w mediacji, jak również poznanie powodów, dlaczego do ugody nie dochodzi.

https://polska.gemmeeurope.org/#ankieta

Ankieta została przygotowana przez członków Polskiej Sekcji GEMME EUROPE m.in. przez SSO Agnieszkę Owczarewicz z SO w Warszawie, SSO Piotra Marciniaka, Koordynatora ds. Mediacji w SO w Poznaniu, SSO Katarzynę Kazaniecką-Kapałę, Koordynatora ds. mediacji SO w Gdańsku i wielu innych sędziów, którzy działają w tej Sekcji. Poniżej także list sędziego – Pani dr Moniki Włodarczyk – Przewodniczącej Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME.

List – ankieta GEMME

W związku z tym, że z amerykańskich i holenderskich doświadczeń wynika, że dzięki ewaluacji i badaniom, państwa te zwiększyły zastosowanie mediacji – szczególnie zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta dot. funkcjonowania systemu mediacji

By

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz rozpowszechnienie wśród Radców Prawnych anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.
Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.
Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.
Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:
https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/712559?lang=pl

Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Close Menu