Skip to main content
search
0

Aktualności

Ośrodek mediacji

Spotkanie sędziów z mediatorami „ Wokanda i mediacja, kilka sposobów na trudne osoby, stres i emocje”

By

Dziś w Szczecinie odbyło się spotkanie mediatorów z Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie oraz sędziów, poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia mediacji, a także planowanym zmianom w ramach projektu Krajowy Rejestr Mediatorów.

Spotkanie wzbogacono o blok szkoleniowy z zakresu technik komunikacji. Więcej informacji na Facebooku OIRP w Szczecinie

IV edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

By
Koleżanki i Koledzy,
Informujemy o rozpoczęciu IV edycji konkursu ,,Ambasador Mediacji ‘’, który promuje mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.
Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2022 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.
Prawo zgłaszania kandydatur (osób fizycznych, organizacji pozarządowych, itp.) przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony. Nasz Ośrodek ma czas do 25.04.2023 r. na zgłoszenie kandydatury.
Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.
Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania.
 
Ze względu na wymogi konkursowe prosimy o przesyłanie Waszych propozycji kandydatur do dnia 18.04.2023 r. na adres mediacje@oirp.szczecin.pl wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu

Webinar „Representation and role of lawyer in mediation”

By

Informujemy, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się webinar Representation and role of lawyer in mediation organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Webinar jest nieodpłatny, natomiast wymaga uprzedniej rejestracji ( poniżej link do wykorzystania w tym zakresie ). Przewidywane jest wystawienie zaświadczeń z tytułu uczestnictwa w webinarze. Językiem webinaru jest język angielski.

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarze.

W załączeniu także informacja o webinarze.

Link do rejestracji:
https://aea-eal.eu/join-the-webinar-representation-and-the-role-of-lawyer-in-mediation-march-15-2023/

Nabór na szkolenie „MEDIATOR – zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie rozpoczyna nabór do kolejnej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR – zawód z potencjałem”.

To najprawdopodobniej ostatnia edycja szkolenia w takiej cenie przed zaostrzeniem standardów szkolenia przez Radę ADR.

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych, aplikantów radcowskich a w przypadku wolnych miejsc także innych osób z wykształceniem prawniczym.
Liczba uczestników: 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) min. 10 osób
Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23
Ilość godzin merytorycznych: 40 h
Terminy spotkań:

 • 31.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 01.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 02.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 14.04.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 15.04.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 16.04.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)
Termin płatności: do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00
Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.
Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 23.03.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacja warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Nabór na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie planuje przeprowadzenie drugiej edycji szkolenia z zakresu mediacji – „MEDIATOR zawód z potencjałem”

Szkolenie dedykowane dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Liczba uczestników: maksymalnie 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń) – min. 10 osób

Formuła szkolenia: stacjonarna – zajęcia w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23

Ilość godzin: 40 h

Terminy spotkań:

 • 20.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 21.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 22.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 27.01.2023 r. (piątek) godz. 16.00-20.00
 • 28.01.2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00
 • 29.01.2023 r. (niedziela) godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00

Koszt: 1750 zł brutto (zawiera także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)

Termin płatności: do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00

Prowadzący: mediatorzy stali, 2 radców prawnych i 1 ekonomista. Więcej o prowadzących tutaj.

Program szkolenia odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich 40 h szkolenia.

Wszystkie Koleżanki i Kolegów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do dnia 13.01.2023 r. godz. 14.00 na adres email: mediacje@oirp.szczecin.pl scanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Konferencja on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM

By

W imieniu Przewodniczącego Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej konferencji on-line PRAWNIK W DIALOGU MEDIACYJNYM organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniu 20 października 2022 roku (za pośrednictwem aplikacji Zoom ). Konferencja rozpoczyna się o godzinie 15.00 z przewidywanym czasem trwania ok. 1:45 min.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://www.webankieta.pl/ankieta/816652/rejestracja-na-konferencje-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-prawnik-w-dialogu-mediacyjnym.html

Agenda konferencji do pobrania TUTAJ

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Anna Mazurek – Różynek i Piotr Puchalski
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Tydzień mediacji – panel dyskusyjny

By ,

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie został Partnerem Merytorycznym panelu dyskusyjnego „Ugoda Mediacyjna, panaceum w czasach kryzysu gospodarczego”

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. w godz. 10:00-14:30, w sali nr 313 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 17.

Udział w wydarzeniu może zostać zakwalifikowany jako udział w seminarium. Na podstawie zaświadczenia o udziale obejmującego liczę godzin i program każdy radca prawny będzie mógł uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

Panel jest kierowany do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców, jednostek finansów publicznych, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.

W trakcie wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach wdrożenia ugody zawieranej także z udziałem podmiotu publicznego – z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji, jak również dyscypliny finansów publicznych i kalkulacji biznesowej.

Prelegenci to praktycy reprezentujący przeróżne środowiska: naukowe, biznesowe, jednostek sektora finansów publicznych, organów kontroli i egzekucyjne.

Różnorodność ta powinna pozwolić na przeprowadzenie bardzo ciekawej dyskusji i spojrzeć na temat przewodni z różnych perspektyw.

Więcej o wydarzeniu po linkiem:
https://app.evenea.pl/event/panel-19pazdziernika2022-szczecin/

ZAPRASZAMY
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Wolne miejsca na szkolenie „MEDIATOR zawód z potencjałem”

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie informuje, że pozostało 14 wolnych miejsc na szkolenie pt. – „MEDIATOR zawód z potencjałem”, którego program odpowiada wymogom i Standardom szkolenia mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Finansów.

Certyfikat o ukończeniu szkolenia jest jednym z koniecznych warunków do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym w OIRP w Szczecinie ul. Rayskiego 23 i rozpoczyna 30.09.2022 o godz. 16.00

Wszystkich chętnych i osoby, które nie zdążyły przesłać zgłoszenia w pierwotnie wyznaczonym terminie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń 28.09.2022 r. (godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie https://oirp.szczecin.pl/nabor-na-szkolenie-mediator-zawod-z-potencjalem/

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Close Menu