Program szkoleń ustawniczych

Środy radcowskie to szkolenia ustawiczne organizowane przez Radę OIRP w Szczecinie, odbywające się regularnie z częstotliwością dwóch w miesiącu w środy w godz. 17:00-19:45. Szkolenia te są prowadzone przez sędziów orzekających w sądach z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz radców prawnych, specjalistów w określonych gałęziach prawa. Celem umożliwienia wzięcia udziału w tych szkoleniach również przez Koleżanki i Kolegów spoza Szczecina oraz osoby, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniach popołudniowych, są one powtarzane w jedną sobotę miesiąca w godz. 9:00-14:45.

Harmonogram śród radcowskich sporządzany jest na każde półrocze (z wyłączeniem okresu urlopowego czerwiec-sierpień i luty) i publikowany na stronie Izby, a informacja o tym jest rozsyłana również newsletter’em.

Każda środa radcowska jest również odnotowana w kalendarzu na stronie Izby.

Udział w jednym 3-godzinnym szkoleniu umożliwia uzyskanie 6 punktów szkoleniowych, chyba, że z różnych względów szkolenie jest dłuższe, wówczas odpowiednio więcej.

Opłaty

Opłata za udział w jednym bloku szkoleniowym (z reguły 3-godzinnym) wynosi 40 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Izby najpóźniej z chwilą zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych za pomocą elektronicznego systemu rejestracji.

Środy radcowskie są otwarte również dla naszych Aplikantów, którzy mogą w nich uczestniczyć w razie wolnych miejsc.

Szkolenia ustawiczne powinny stanowić również płaszczyznę dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem sędziowskim i radców prawnych. Z tego względu, aby umożliwić ten dyskurs i nadać mu konkretny i praktyczny charakter, uprzejmie proszę o nadsyłanie na adres mailowy: sekretariat@oirp.szczecin.pl nurtujących pełnomocników zagadnień oraz konkretnych zapytań i problemów, które Państwa zdaniem powinny stać się przedmiotem tych szkoleń zawodowych. Będą one zbiorczo przekazywane do zapraszanych wykładowców i w ten sposób staną się częścią problematyki omawianej podczas szkoleń, pozwalając rozwiać trapiące nasze środowisko wątpliwości.

Serdecznie zachęcam Koleżanki i Kolegów do podjęcia współpracy w tej materii, co z pewnością spowoduje, że szkolenia okażą się zajmujące.

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych