Praktyki w sądach i prokuraturze

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Sądach Rejonowych -Harmonogram i informacje organizacyjne.

Praktyki w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie – Harmonogram będzie dostępny w styczniu 2020

karta praktyk w Sądach i Prokuraturze 2020

Praktyki w Prokuraturze:

Prokuratura Rejonowa: daty zajęć harmonogram będzie dostępny w styczniu 2020

Prokuratura Okręgowa: daty zajęć harmonogram będzie dostępny w styczniu 2020

Harmonogram praktyk Prokuratura Rejonowa i Okręgowa będzie dostępny w styczniu 2020