Szkolenia zawodowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Radcowie prawni mają ustawowy i etyczny obowiązek dbałości o rozwój zawodowy podejmując kształcenie ustawiczne, które powinno być realizowane poprzez udział w szkoleniach zawodowych.

W Czwartym Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się 1 stycznia 2018r. i zakończy 31 grudnia 2020r. wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 punktów szkoleniowych.

W kolejnych zakładkach znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat wszystkich rodzajów odbywających się szkoleń oraz zasad uczestnictwa w nich wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Szkolenia zawodowe organizowane przez Radę w ramach kształcenia ustawicznego to tzw. środy radcowskie. Szkolenia te są otwarte również dla Aplikantów, którzy będą mogli w nich uczestniczyć w razie niedostatecznej liczby zgłoszeń dokonanych przez radców prawnych.

Uprzejmie proszę o nadsyłanie na mój adres mailowy zagadnień, które Państwa zdaniem powinny stać się przedmiotem szkoleń zawodowych oraz konkretnych zapytań i problemów, które następnie będą zbiorczo przekazywane do zapraszanych wykładowców oraz staną się problematyką omawianą podczas szkoleń, pozwalającą rozwiać trapiące nasze środowisko wątpliwości.

Zachęcam również do zapoznania się z uchwałami Krajowej Rady Radców Prawnych regulującymi kwestie związane z gromadzeniem punktów szkoleniowych, sposobem ich zaliczania oraz planem pracy Centrum Szkolenia ustawicznego Radców Prawnych.

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych