Menu

Aktualności

Projekt “Zaopiekowani-systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

By |

Projekt pn. “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”– systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 03.2023.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:
1. Usługi opiekuńcze,
2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – opieka wytchnieniowa,
8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 91 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).
Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,
b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

Zaopiekowani-systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.

Zawieszone spotkania w Klubie Seniora

By |

Koleżanki i Koledzy!
Z uwagi na panującą epidemię, dla bezpieczeństwa nas wszystkich spotkania Klubu Seniora zawieszone zostają do dnia 31 grudnia br.

Z nadzieją, iż nie zajdzie konieczność dalszych przedsięwzięć dla naszej ochrony.

Z życzeniami zdrowia

Przewodnicząca Klubu Seniora
Elżbieta Konury

Klub Seniora- wnioski na turnusy rehabilitacyjne

By |

Koleżanki i Koledzy,
informuję, że w związku z otwarciem z dniem 15 czerwca 2020r. sanatoriów , przyjmowane są wnioski na turnusy rehabilitacyjne:
1/ Sanatorium LWIGRÓD w Krynicy-Zdroju w dn. od 21. 07. do 4. 08. 2020r.
2/ Sanatorium LECH w Kołobrzegu w dn. od 5. 09. do 19. 09. 2020r.
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych w zakładce „dla seniorów”.
We wniosku kwota dofinansowania 1.990 zł. Do wniosku dołączyć należy wyciąg z konta potwierdzający wysokość emerytury.
Pozostałe druki Lek-1 i Lek-2 przedstawia się w sanatorium.
Zasady odpłatności uzależnione są od wysokości dochodu uczestnika turnusu i wynoszą:
– przy dochodzie do 2.000 zł – 400 zł,
– przy dochodzie powyżej 2.000 zł – 500 zł.
Wnioski należy składać do dnia 16 czerwca 2020 r. do Rzecznika Funduszu Seniora w Izbie Radców Prawnych.

Pozdrawiam
Maria Krekora
Rzecznik Funduszu Seniora

Klub Seniora- wspólny wyjazd do Czech

By |

Koleżanki i Koledzy,

w nawiązaniu do informacji o planowanym wspólnym wyjeździe do Czech, uzupełniam informacje.

W wyjeździe musi uczestniczyć min. 30 osób. Z uzyskanych informacji w pozostałych Klubach wynika, że z naszego Klubu winno uczestniczyć co najmniej 12 osób. Po rozmowie z osobą organizującą wyjazd ustalono, że wyjazd może zostać zorganizowany we wrześniu. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do końca marca. Po tym terminie, jeżeli okaże się że nie ma wystarczającej liczby chętnych, imprezę przełożymy na kolejny rok.

Plan imprezy – wyjazdy kolejno z Koszalina, Szczecina, Gorzowa i Zielonej Góry.
Goerlitz – zwiedzanie, spacer po średniowiecznej Starówce,
Pilzno – Brama Browarnicza, synagoga, wizyta w Muzeum Piwowarnictwa,
Mariańskie Łaźnie – spacer po najmłodszym uzdowisku,
Cheb – Zamek Chebski z Wieżą Czarną, kaplicą,
Franciszkowe Lazne – klasycystyczne budowle, stylowe pawilony, parki
i zabytki,
Karlowe Vary – najważniejsze miasto sanatoryjne Czech z architekturą typową
dla uzdrowisk, wyjazd kolejką na górę z pięknym widokiem na
okolicę.

Powrót czwartego dnia kolejno do miast, z których nastąpił wyjazd.
Zapraszam do wyjazdu.

Przewodnicząca Klubu
Elżbieta Konury

Wyjazd szkoleniowy Klubu Seniora

By |

Koleżanki i Koledzy,
W nawiązaniu do informacji podanej na spotkaniu noworocznym, w dniach od 25 do 27 września 2020 r. organizowany jest weekend szkoleniowy w Świnoujściu.
Są już chętni do wzięcia udziału, do końca lutego oczekujemy na deklarację uczestnictwa.
Koszt wyjazdu 206 zł, dojazd własny. Wpłaty przyjmuje Elżbieta Konury do końca lipca.

Z inicjatywy Klubu Seniora w Zielonej Górze – możliwy jest wyjazd 4 dniowy do czeskich uzdrowisk. Proponowany termin – czerwiec 2020 r. W wyjeździe uczestniczyliby seniorzy z Koszalina, Szczecina i Zielonej Góry.
Na dzień dzisiejszy proponowana cena to 1.050 zł od osoby.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 15 marca 2020 r.

Przewodnicząca Klubu
Elżbieta Konury

Informacje Klub Seniora 13 stycznia

By |

Koleżanki i Koledzy,
pragnę poinformować, że Uchwałą nr 1167/X/2019 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019 r. Rada powierzyła mi funkcję Rzecznika OIRP w Szczecinie w Kapitule Funduszu Seniora.
Przypominam, że najbliższy turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju odbędzie się w dniach 0d 5 do 18 kwietnia br. Jest to pobyt reglamentowany dochodami, ze skierowaniem i wskazaniami lekarskimi. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć u Rzecznika w Izbie najpóźniej do dnia 17 stycznia br. Wszelkie informacje o turnusie na stronie KIRP w zakładce Dla seniorów.
Zamówione zostały bilety do Filharmonii Szczecińskiej na koncert światowej sławy barytona Artura Rucińskiego. Koncert odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. Zgłoszenia do p. Joanny Żamoić w Biurze Izby lub u p. Elżbiety Konury.
Cena biletu 30 zł.
Zapraszamy.

Przewodnicząca Klubu Seniora
Maria Krekora

Klub Seniora- spotkania listopad 2019

By |

Koleżanki i Koledzy,
w listopadzie zapraszamy na kolejne spotkania.
Okręgowa Izba Lekarska zaprasza na wykład pt. „Tadeusz Boy-Żeleński – pisarz, lekarz i społecznik”. Wykład poprowadzi dr n. med. Renata Paliga w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 16,00 w siedzibie OIL przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 11.
W dniu 12 listopada 2019 r. w cyklu Zamkowe Podróże Literackie odbędzie się Wieczór z prozą polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie odbędzie się o godz. 17,00 w Sali Literackiej Zamku Książąt Pomorskich. Ilość miejsc jest ograniczona, bilety w cenie 5 zł.
Również w Zamku Książąt Pomorskich w cyklu Zamkowy Gwiazdozbiór odbędzie się spotkanie z Janem Englertem. Spotkanie w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 17,00 w Galerii „0” wejście A, bilet 30 zł.
Zapraszamy
Przewodnicząca Klubu Seniora
Maria Krekora

Klub Seniora- aktualne informacje 17.09.2019

By |

Koleżanki i Koledzy,
Informuję, że w dniu 3 października 2019r. zajęcia Klubu Seniora w Izbie są odwołane.
Ponadto informuję, że jest możliwość zakupu biletów do Opery na Zamku na spektakl Bal Maskowy w dniu 12 października 2019r. Chętni proszeni są o zgłoszenie do dnia 24 września do p. Joanny Żamoić lub p. Elżbiety Konury. Możliwa dopłata do biletów.

Przewodnicząca Klubu
Maria Krekora

0