Kontakt

Ewa Bojek
Kierownik Biura Izby
Marta Gendek
Biuro Izby
Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Rzecznik Dyscyplinarny
Emilia Gołąb
Szkolenia zawodowe
Pełnomocnicy z urzędu
Zespół Wizytatorów
Joanna Maruszewska
Inspektor Ochrony Danych

Szybka wiadomość