Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

W 2021 r. na obszarze działania OIRP w Szczecinie powstało 18 punków nieodpłatnej pomocy prawnej (w skrócie „PNPP”), w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych.

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej) oba samorządy – radcowski i adwokacki – podjęły ustalenia w zakresie objęcia poszczególnych PNPP przez radców prawnych lub adwokatów wg poniższego harmonogramu.

W dniu 24.11.2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie podjęła uchwałę nr 176/XI/2020  w sprawie wykazu radców prawnych wyznaczonych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.

Uchwała nr 176_XI_2020 

Szczegółowe informacje w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach znajdują się poniżej: