Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

W 2022 r. na obszarze działania OIRP w Szczecinie powstało 18 punków nieodpłatnej pomocy prawnej (w skrócie „PNPP”), w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych.

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej) oba samorządy – radcowski i adwokacki – podjęły ustalenia w zakresie objęcia poszczególnych PNPP przez radców prawnych lub adwokatów wg poniższego harmonogramu.

Punkty NPP na 2022 r.

 

W 2023 r. na obszarze działania OIRP w Szczecinie powstanie 18 punków nieodpłatnej pomocy prawnej (w skrócie „PNPP”), w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych.

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej) oba samorządy – radcowski i adwokacki – podjęły ustalenia w zakresie objęcia poszczególnych PNPP przez radców prawnych lub adwokatów wg poniższego harmonogramu.

Punkty NPP na 2023 r.

W dniu 25.11.2021 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie podjęła uchwałę nr 528/XI/2021  w sprawie wykazu radców prawnych wyznaczonych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku.

Uchwała nr 528-XI-2021 

Szczegółowe informacje w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach znajdują się poniżej: