Ewa
Bojek

KIEROWNIK BIURA IZBY
SEKRETARZ OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

Honorata
Komsa

PEŁNOMOCNICY Z URZĘDU

Joanna
Żamoić

SZKOLENIA ZAWODOWE,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

Malwina
Krynicka

APLIKACJA RADCOWSKA

Anna
Cieślik

BIURO IZBY