Ewa
Bojek

KIEROWNIK BIURA IZBY

Honorata
Komsa

PEŁNOMOCNICY Z URZĘDU

Malwina
Krynicka

SZKOLENIA ZAWODOWE,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
ZESPÓŁ WIZYTATORÓW

Olena
Diachuk

APLIKACJA RADCOWSKA

Marta
Gendek

BIURO IZBY,
SEKRETARZ OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO