Przemysław
Mijal

DZIEKAN

Wtorki od godz. 14:30

Anna
Biel

WICEDZIEKAN

Wtorki od godz. 14:30

Adam
Jędrzejewski

SKARBNIK

Wtorki  8.30-9.30

Piotr
Sydor

SEKRETARZ

Czwartki od godz. 9:00

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Czwartki od godz. 14:15

Anna
Mazurek-Różynek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA APLIKANTÓW

Czwartki od godz. 14:15

Albert
Kuźmiński

RZECZNIK PRASOWY

Piątki od godz. 9:00