Dyżury

Przemysław
Mijal

DZIEKAN

Czwartki od godz. 15:00

Anna
Biel

WICEDZIEKAN

Czwartki od godz. 15:30

Adam
Jędrzejewski

SKARBNIK

Środy 8.45-9.45

Piotr
Sydor

SEKRETARZ

Poniedziałki 13.00-14.00

Elżbieta
Dąbrowska

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

Czwartki 14:15-15:15

Anna
Mazurek-Różynek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA APLIKANTÓW

Czwartki 14:15-15:15

Albert
Kuźmiński

RZECZNIK PRASOWY

Piątki od godz. 9:00