Skip to main content
search
0

Dagmara Rajchel

Szczecin

Dagmara Rajchel – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracy magisterskiej o tematyce „Środki dowodowe w procesie cywilnym w postępowaniu przed sądem I instancji” napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. US Henryka Doleckiego.

W czasie studiów pracowała – od 2004 roku – w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, na stanowisku sekretarza sądowego.

W 2010 roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od tego czasu przez niemal 4 lata pracowała w kancelariach radców prawnych.

Następnie od połowy roku 2013 przez okres ponad roku pracowała w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na stanowisku asystenta sędziego a do jej obowiązków należało przygotowywanie projektów orzeczeń – m.in. wyroków i uzasadnień wyroków.

Kilkunastoletnie już doświadczenie zawodowe w branży prawniczej, zdobywane na różnych stanowiskach pracy, pozwoliły radcy prawnemu Dagmarze Rajchel na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką pracy, zarówno w kancelariach radców prawnych, jak i w sądach powszechnych, które to doświadczenie potrafi obecnie wykorzystać w prowadzonej kancelarii.

Poza studiami prawniczymi ukończyła studia podyplomowe z kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w służbach publicznych, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.


Opis działalności

Zasadniczym celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak również osobom prywatnym – w poszanowaniu litery prawa i z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego każdego Klienta.

Kancelaria przewiduje także udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla osób, których stan majątkowy nie pozwala na uiszczenie opłat związanych z pomocą prawną we wskazanym zakresie.

Usługi takie świadczone są w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00, jednakże proszę o wcześniejsze umówienie się (telefonicznie bądź za pośrednictwem adresu e-mail) na spotkanie.

Bezpłatne porady prawne obejmują analizę stanu prawnego na podstawie okazanych radcy prawnemu dokumentów lub stanu faktycznego zreferowanego radcy prawnemu, omówienie problemu ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa odnoszących się do danego stanu faktycznego a także propozycję możliwych rozwiązań przedstawionego problemu.

Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową Kancelarii.


Specjalizacje

  • Inne dziedziny
  • Prawo rodzinne
  • Prawo spadkowe

Kontakt

Dagmara Rajchel Kancelaria Radcy Prawnego
Lewandowskiego 13/1
70-237 Szczecin

kom.: 512-095-166
e-mail: kancelaria@radca-rajchel.pl
strona: http://www.radca-rajchel.pl
Close Menu