Skip to main content
search
0

Biel

Szczecin

Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od 1988 roku radca prawny, a także adwokat (nie wykonujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1994 r. w Szczecinie. W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. , była także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie . Specjalizacja: prawo gospodarcze z uwzględnieniem specyfiki portów morskich, handlowe. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.


Opis działalności

SPECJALIZACJE KANCELARII:
• Prawo samorządowe
• Prawo nieruchomości
• Prawo spółdzielcze
• Prawo gospodarcze
• Prawo medyczne

W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione cztery piony:
Pion Samorządowy; Pion Prawa Handlowego i Gospodarczego; Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny.

W zespole Kancelarii znajdują sie radcowie posługujący się językiem niemieckim oraz angielskim.


Informacje dodatkowe

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska powstała w dniu 1 maja 2006 r. w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Biel, Poczobut – Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka.
Kancelaria ma charakter kancelarii lokalnej. Jej misją jest profesjonalne świadczenie na rynku lokalnym kompleksowej pomocy prawnej samorządom, przedsiębiorcom, podmiotom leczniczym oraz spółdzielniom. Kancelaria jest partnerem sieci kancelarii lokalnych IURIS LINK obejmujących obszar całego kraju.


Specjalizacje

  • Inne dziedziny
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo spółek

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp.p.
Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

tel.: 914316780
kom.: 601 562727
faks: 914316789
e-mail: abiel@radcy.szczecin.pl
strona: http://www.radcy.szczecin.pl
Close Menu