Skip to main content
search
0

Karol Gregorczyk, Paweł Brzeziński

Szczecin

Kancelaria powstała w 2008 roku i od tego czasu stale powiększa swój zespół i doświadczenie. Kancelaria zapewnia kompleksową, rzetelną obsługę prawną przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Wspieramy naszych Klientów w codziennej działalności, doradzamy w podejmowaniu strategicznych decyzji finansowych oraz wskazujemy kierunki rozwoju. Jesteśmy specjalistami wielu dziedzin prawa i podejmujemy się nawet najtrudniejszych spraw. Ściśle współpracujemy z notariuszem, który ma swoje biuro na terenie Kancelarii i jest dostępny niemal w każdej chwili. Współpracujemy też z biurem doradcy podatkowego oraz tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Pomoc prawną oraz doradztwo prowadzimy w języku polskim i angielskim.


Opis działalności

Główny profil działalności Kancelarii obejmuje:
- Doradztwo prawne dla PRZEDSIĘBIORCÓW (bieżąca pomoc prawna, porady i opinie, reprezentacja przed sądami, organami podatkowymi i organami administracji),
- Pomoc prawną dla OSÓB FIZYCZNYCH (także w zakresie spraw rodzinnych - rozwód, separacja, alimenty, sprawy spadkowe),
- Usługi dla innych OSÓB PRAWNYCH (przedsiębiorstwa państwowe, jednostki sektora publicznego i samorządowego).


Informacje dodatkowe

PRAWO CYWILNE (postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, reprezentowanie w nich przedsiębiorców i konsumentów; doradztwo w zakresie tworzenia umów oraz w zakresie prawa budowlanego, spadkowego i rodzinnego)

PRAWO HANDLOWE (postępowania przed sądem rejestrowym (KRS), doradzanie w zakresie zmian kapitałowo-osobowych, sprawy karno-skarbowe, rozstrzyganie sporów, negocjacje z innymi podmiotami, doradztwo w zakresie papierów wartościowych)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniach odwoławczych, specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych)

PRAWO PRACY (kompleksowe doradzanie firmom w zakresie zatrudnienia i pomoc osobom fizycznym, m.in. w zakresie indywidualnych spraw wynikających ze stosunku pracy)

PRAWO PODATKOWE (doradztwo podatkowe; optymalizacja podatkowa działalności oraz planowanych inwestycji, postępowania karnoskarbowych, zabezpieczających i egzekucyjnych)

PRAWO ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE (kompleksowa pomoc prawna na rzecz organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, w tym przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych, a także reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (m.in. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, prawo farmaceutyczne, geodezja i kartografia)

PRAWO KARNE (występowanie w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i wykroczeniowym w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, a także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych)


Specjalizacje

  • Prawo karne / karnoskarbowe / wykroczeń
  • Prawo rodzinne
  • Prawo zamówień publicznych / pomoc publiczna / obsługa procesu inwestycyjnego

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, Gregorczyk sp. p.
Swarożyca 15A/3
71-601 Szczecin

tel.: 918180414
faks: 91 8180415
e-mail: kancelaria@bgradcy.pl
strona: http://bgradcy.pl/
Close Menu