Skip to main content
search
0

Agnieszka Jarmuszka-Kaczmarek , Leszek Kaczmarek

Szczecin

Wspólnicy spółki:
Agnieszka Jarmuszka-Kaczmarek – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego. Jest wpisana na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie pod numerem SZ-1240. Posiada także uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone certyfikatem księgowym numer 49469/2011. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ubezpieczeń społecznych, administracyjnym i gospodarczym. Dysponuje wieloletnim i rozległym doświadczeniem w jednoczesnej obsłudze prawnej i rachunkowej podmiotów gospodarczych.

Leszek Kaczmarek – Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie pod numerem SZ-1149. Wieloletni pracownik organów sprawujących wymiar sprawiedliwości. Doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną zdobywał m.in. jako asystent doradcy podatkowego i asystent sędziego w sądzie powszechnym. Po złożeniu egzaminu radcowskiego rozpoczął praktykę radcowską, współtworząc Kancelarię Kaczmarek. Świadczy pomoc klientom zarówno w procesach sądowych, jak i przy bieżącej obsłudze z zakresu prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego, rodzinnego i spadkowego oraz gospodarczego.


Opis działalności

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych m.in. w zakresie:
prawa cywilnego
prawa rodzinnego
prawa spadkowego
prawa pracy
prawa gospodarczego
prawa administracyjnego
prawa podatkowego

Świadczenie pomocy prawnej przez kancelarię polega m. in. na:
udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych
sporządzaniu projektów umów oraz innych aktów prawnych
reprezentowaniu klientów przed sądami i organami administracji
reprezentowaniu klientów w negocjacjach.

Kancelaria prowadzi obsługę księgową podmiotów gospodarczych w zakresie:
 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 ksiąg rachunkowych
 rejestrów VAT
 ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 obsługi kadrowo- płacowej

Świadczenie usług księgowych obejmuje m.in.:
dokonywanie zapisów w stosownych ewidencjach
sporządzanie na podstawie zapisów w ewidencjach deklaracji
ustalaniu miesięcznych zaliczek podatkowych
sporządzaniu na podstawie zapisów w ewidencjach zeznań podatkowych (PIT, CIT)
sporządzaniu rejestrów VAT
ustalaniu VAT należnego i naliczonego
sporządzaniu deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
sporządzaniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tabeli amortyzacyjnych i ewidencji wyposażenia
sporządzaniu list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych oraz kart wynagrodzeń
sporządzaniu dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS ZUA, ZZA, ZCNA)
sporządzaniu deklaracji do ZUS (DRA) i urzędów skarbowych (PIT 4R, PIT 8AR)
sporządzaniu informacji rocznych dla pracowników (PIT 11)sporządzaniu sprawozdań do GUS
uzupełnianiu wniosków kredytowych.


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo podatkowe i celne
  • Prawo umów

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kaczmarek s.c.
ul. Monte Cassino 38a/1
70-464 Szczecin

kom.: 739-020-006, 739-020-008
e-mail: poczta@kaczmarekoffice.pl
strona: http://kaczmarekoffice.pl/
Close Menu