Skip to main content
search
0

Przemysław Mijal i Piotr Sydor

Szczecin

Kancelaria Radców Prawnych MIJAL & SYDOR spółka cywilna powstała w wyniku połączenia funkcjonujących indywidualnych kancelarii radców prawnych, prowadzonych przez wspólników-założycieli spółki. Powstanie spółki poprzedza długoletnia współpraca wspólników, wsparta zawodowymi doświadczeniami oraz jednolitą wizją sposobu świadczenia pomocy prawnej.
Radca prawny Przemysław Mijal wpisany na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie pod numerem Sz-966. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor nauk prawnych, aplikację radcowską ukończył w 2007 r. Podczas jej odbywania doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelarii radcowskiej, przy obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców różnych branż.
Radca prawny Piotr Sydor wpisany na listę prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie pod numerem Sz-982. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację radcowską ukończył w 2008 r. Podczas jej odbywania doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelarii radcowskiej, przy obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, oraz przedsiębiorców, w szczególności związanych z przemysłem stoczniowym.


Opis działalności

Dewizą Kancelarii Radców Prawnych MIJAL & SYDOR jest objęcie w pełnym zakresie indywidualną opieką każdego Klienta i prowadzonej sprawy przez konkretnego radcę prawnego. Tylko wówczas świadczona Klientom Kancelarii pomoc prawna dostosowana jest do ich swoistych potrzeb i wymagań, bowiem osoba ją wykonującą w pełni zorientowana jest w specyfice działalności określonego podmiotu i jego oczekiwaniach.


Informacje dodatkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc i obsługę prawną zarówno na rzecz osób prawnych jak i fizycznych koncentrując się w szczególności na:
- reprezentacji Klientów w sprawach sądowych (przede wszystkim cywilnych i gospodarczych), pozasądowych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi,
- bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale spółek prawa handlowego i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- obsłudze zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego oraz zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
- sporządzaniu, konsultowaniu i opiniowaniu umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz uczestnictwie w negocjacjach dotyczących umów,
- sporządzaniu umów, statutów oraz innych aktów prawnych niezbędnych dla funkcjonowania spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji,
- udzielaniu porad i konsultacji prawnych oraz wydawaniu opinii prawnych.


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo spółek

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych MIJAL & SYDOR s.c.
Krzywoustego 3/3
70-244 Szczecin

tel.: 91 813 76 11
kom.: 508 645 246
faks: 91 434 17 17
e-mail: kancelaria@mijalsydor.pl
strona: http://mijalsydor.pl/
Close Menu