Menu

Albert Kuźmiński

Szczecin

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2010 r.). Ukończyłem Studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy przede wszystkim pomoc prawną dla cudzoziemców- w zakresie legalizacji ich pobytu w Polsce, zakładania spółek (bez konieczności osobistej obecności członków zarządu i wspólników na terenie kraju), czy uzyskiwania pozwoleń na pracę i innych dokumentów. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego w tym przede wszystkim dotyczących spraw odszkodowawczych (odszkodowania komunikacyjne, osobowe, rzeczowe, błędy medyczne) reprezentując zarówno podmioty gospodarcze jak i Klientów indywidualnych. Zajmujemy się także doradztwem w zakresie zawierania, negocjowania i wykonywania umów cywilnoprawnych, a także sprawami z zakresu prawa handlowego. Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa karnego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a obecnie także jako obrońca oskarżonych w postępowaniach karnych.
Pomocy prawnej udzielam również w języku angielskim (posiadam First Certificate in English) oraz języku niemieckim (posiadam certyfikat Mittelstufe Deutsch).
W X kadencji (w latach 2016-2020) jestem członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, pełniąc równocześnie funkcję rzecznika prasowego szczecińskiej Izby. We wskazanej kadencji jestem również członkiem Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych.


Opis działalności

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie :
• prawa cywilnego:
• sprawy spadkowe
• stwierdzenie zasiedzenia
• dotyczące służebności
• zapłatę
• dotyczące zawierania, realizacji i wypowiadania umów
• odszkodowawcze

• Pomocy prawnej dla obcokrajowców

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
• sprawy o przywrócenie do pracy
• odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy
• wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów
• odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
• sprawy dotyczące emerytur, rent, zasiłków

• prawa rodzinnego i spadkowego:
• sprawy rozwodowe
• roszczenia alimentacyjne
• ustalanie, wykonywanie i zmiana kontaktów rodziców z dzieckiem
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

• prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych:
• zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
• przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów) przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością spółki

• prawa administracyjnego:
• reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej (w tym ZUS,US) jak i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

• windykacji wierzytelności:
• prowadzenie postępowań klauzulowych oraz egzekucyjnych


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo spółek

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Albert Kuźmiński
Mazurska 23/2
70-444 Szczecin

kom.: 602277755
e-mail: albert@akuzminski.eu
strona: http://www.akuzminski.eu
0