Skip to main content
search
0

Albert Kuźmiński

Szczecin

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2010 r.). Ukończyłem Studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy przede wszystkim pomoc prawną dla cudzoziemców- w zakresie legalizacji ich pobytu w Polsce, zakładania spółek (bez konieczności osobistej obecności członków zarządu i wspólników na terenie kraju), czy uzyskiwania pozwoleń na pracę i innych dokumentów. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego w tym przede wszystkim dotyczących spraw odszkodowawczych (odszkodowania komunikacyjne, osobowe, rzeczowe, błędy medyczne) reprezentując zarówno podmioty gospodarcze jak i Klientów indywidualnych. Zajmujemy się także doradztwem w zakresie zawierania, negocjowania i wykonywania umów cywilnoprawnych, a także sprawami z zakresu prawa handlowego. Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa karnego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a obecnie także jako obrońca oskarżonych w postępowaniach karnych.
Pomocy prawnej udzielam również w języku angielskim (posiadam First Certificate in English) oraz języku niemieckim (posiadam certyfikat Mittelstufe Deutsch).
W XI kadencji (w latach 2020-2024) jestem członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, pełniąc równocześnie funkcję rzecznika prasowego szczecińskiej Izby.


Opis działalności

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie :
- pomocy prawnej dla obcokrajowców:
• zakładanie spółek,
• legalizacja pobytu
- prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych:
• zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,
• przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów) przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością spółki)
- prawa cywilnego:
• sprawy spadkowe
• stwierdzenie zasiedzenia
• dotyczące służebności
• zapłatę
• dotyczące zawierania, realizacji i wypowiadania umów
• odszkodowawcze
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
• sprawy o przywrócenie do pracy
• odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy
• wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów
• odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
• sprawy dotyczące emerytur, rent, zasiłków
- prawa rodzinnego i spadkowego:
• sprawy rozwodowe
• roszczenia alimentacyjne
• ustalanie, wykonywanie i zmiana kontaktów rodziców z dzieckiem
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
- prawa administracyjnego:
• reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej (w tym ZUS,US) jak i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
- windykacji wierzytelności:
• prowadzenie postępowań klauzulowych oraz egzekucyjnych


Informacje dodatkowe

Attorney-at-law.

Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin (2010). He also completed postgraduate studies in Public Procurement at the Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin. In the 11th term (in the years 2020-2024) he is a member of the Presidium of the Szczecin Bar Association of Attorneys-at-Law, meanwhile serving as the spokesperson.
His diversity of experience allows his firm to create services tailored to each client’s needs. Together with his coworkers he provides legal assistance in the territory of the entire Poland and abroad. He currently provides legal assistance primarily in the field of business formation (firstly for foreigners), corporate, insolvency, employment law, civil law including compensation, family (divorce cases, proceedings for the division of joint property, maintenance claims, etc.), economic and commercial law (international disputes included), as well as criminal law (white collar crime, sex crimes, murders etc). He represents the entrepreneurs at every stage of their business activity, including consulting in the area of concluding, negotiating and performing civil law contracts and rendering ongoing legal services for businesses, corporate litigation included. In his office he also assists the foreigners in immigration (naturalization & citizenship, visas, residence and work permits). His firm is committed to going beyond the scope of conventional legal services in order to provide comprehensive solutions.
He is fluent in English. Thanks to this, he often deals with cross-border issues in his professional work. Now he is about to pass the TOLES Advanced exam.


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo spółek

Kontakt

Kuzminski Law Firm
Mazurska 23/2
70-444 Szczecin

kom.: +48602277755
e-mail: albert@akuzminski.eu
strona: http://www.akuzminski.eu
Close Menu