Skip to main content
search
0

Anna Leśnik

Szczecin

Kancelaria prowadzona jest od września 2017 r. w ramach indywidualnej praktyki przez radcę prawnego Annę Leśnik wpisaną na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie w 2013 r., za numerem wpisu SZ-1241 .

Anna Leśnik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas studiów trzykrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Już podczas studiów praktykowała w sądach powszechnych oraz kancelariach adwokackich i radcowskich. Ukończyła także liczne seminaria prowadzone w języku angielskim przez wizytujących profesorów z USA. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i tytułem najlepszego absolwenta rocznika 2009 r. Fragment jej pracy magisterskiej, ocenionej bardzo dobrze, został opublikowany w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym", wydawanym przez UAM.

W latach 2010-2013 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie i jednocześnie zdobywając doświadczenie w szczecińskich kancelariach adwokackich i radcowskich. W latach 2011-2013 była zatrudniona w Kancelarii Mec. Wesołowskiego oraz w Kancelarii Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski. Radcowie Prawni. Sp.p.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 r. W latach 2013-2017 współpracowała z Kancelarią K. Helińska i Wspólnicy sp. k. Dotychczas specjalizowała się w różnych gałęziach prawa, głównie w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w stałej obsłudze jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych. Współpracowała także z brokerami ubezpieczeniowymi. W ciągu czterech lat wykonywania zawodu z powodzeniem reprezentowała klientów w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych, głównie w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa cywilnego i gospodarczego.

Jednocześnie, uchwałą ORA w Szczecinie z lipca 2016 r., została ustanowiona członkiem Kolegium Redakcyjnego szczecińskiego miesięcznika środowisk prawniczych "In Gremio", w którym opublikowała kilka artykułów.

W roku szkoleniowym 2017 prowadziła zajęcia z procedury cywilnej dla aplikantów radcowskich przy OIRP w Szczecinie oraz była członkiem komisji egzaminacyjnej z tego przedmiotu.

W międzyczasie brała również udział m.in. w inicjatywie "Lekcje prawa w szkołach", w ramach której prowadziła zajęcia z uczniami w VI LO w Szczecinie.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.


Opis działalności

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leśnik specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie:
- prawa cywilnego,
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- prawa umów,
- prawa odszkodowań ubezpieczeń (w tym uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, innych szkód na osobie i mieniu),
- prawa gospodarczego,
- windykacji należności,
- prawa karnego (w tym uzyskiwaniu odszkodowań za niesłuszne skazanie).

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leśnik posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych przed sądami wszelkich instancji, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi itp.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leśnik oferuje także usługi w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w szczególności mediacji.


Informacje dodatkowe

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leśnik świadczy usługi pomocy prawnej w języku angielskim.
Sposób rozliczenia świadczonych usług jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z Klientem.
Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.


Specjalizacje

  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo pracy (i zatrudnienia)
  • Prawo rodzinne

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leśnik
Bohaterów Warszawy 29 b/4
70-340 Szczecin

kom.: 606 171 862
e-mail: anna.lesnik@tlen.pl
Close Menu