Skip to main content
search
0

Maciej Nowakowski

Szczecin

Od lipca 2013 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (nr wpisu Sz-1197) a od czerwca 2017 roku członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr wpisu 13153). Prowadzę w Szczecinie Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego. Zachęcam do kontaktu.


Opis działalności

Prowadzona przeze mnie Kancelaria powstała w celu świadczenia pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Realizując jej podstawowe założenie, którym jest świadczenie specjalistycznych i kompleksowych usług prawnych, Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi oraz adwokatami specjalizującymi się w danej dziedzinie prawa (dotyczy to przede wszystkim zamówień publicznych, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i karnego skarbowego). Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym szpitali i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pomoc prawna w przedmiotowym zakresie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach, które swoje źródło znajdują w przepisach prawa handlowego, prawa podatkowego, działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Moje doświadczenie obejmuje również reprezentację osób i szpitali w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych. Wspieram szpitale w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadzonych przez Fundusz postępowaniach kontrolnych. W ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego doradzam w zakresie obowiązków podatkowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (VAT, CIT, PIT, akcyza, opłata paliwowa, PCC, podatek od nieruchomości, podatek rolny), jak również reprezentuję interesy przedsiębiorców przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz doradzam w trakcie postępowań kontrolnych, których celem jest weryfikacja rzetelności realizacji przez podatników obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. W obszarze moich szczególnych zainteresowań leżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem i opodatkowaniem szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich oraz opodatkowaniem podmiotów prowadzących działalność rolniczą.


Specjalizacje

  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo podatkowe i celne
  • Prawo spółek

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Maciej Nowakowski
Mazurska 23/2
70-442 Szczecin

kom.: 604211919
e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl
strona: http://www.ltc-legal.pl
Close Menu