Menu

dr Rafał R. Wasilewski

Szczecin

Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski jest absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (2014), na którym również obronił rozprawę doktorską "Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów", uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych (2019).

Obecnie równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładając m.in. prawo gospodarcze publiczne, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej czy prawo ochrony konsumenta. Wcześniej zawodowo związany m.in. z wymiarem sprawiedliwości - zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (2015-2019).

Jest autorem licznych publikacji naukowych o tematyce prawnej oraz prelegentem wielu konferencji naukowych. Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski ukończył również podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Posługuje się biegle językiem niemieckim (C2), a także zna język angielski.

Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rw90/


Opis działalności

Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W zakres specjalizacji kancelarii (kancelaria prawa gospodarczego) wpisuje się prawo gospodarcze i procesy gospodarcze, w tym prawo konkurencji, prawo antymonopolowe, prawo spółek, prawo kontraktów, prawo przewozowe, prawo konsumenckie, prawo zamówień publicznych, windykacja należności. Jednym z podstawowych obszarów działania kancelarii jest stała obsługa prawna firm (indywidualnych przedsiębiorców i spółek), czyli bieżące wsparcie prawne prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprócz spraw z zakresu prawa gospodarczego kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie spraw cywilnych (m.in. odszkodowania, naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienia, windykacja należności, umowy o roboty budowlane).

Oferta kancelarii radcy prawnego obejmuje:
- porady prawne,
- sporządzanie opinii prawnych/ekspertyz,
- redagowanie umów i innych dokumentów prawnych,
- stałą obsługę prawną,
- reprezentację przed sądami (m.in. sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, odpowiedzi na apelację, sprzeciwów od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, reprezentowanie w całym toku postępowania),
- reprezentację przed urzędami (postępowanie administracyjne),
- wsparcie w negocjacjach,
- compliance.


Informacje dodatkowe

Profil kancelarii na Facebook'u: https://www.facebook.com/kancelariadrwasilewski
Profil kancelarii na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42883534


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo umów
  • Prawo zamówień publicznych / pomoc publiczna / obsługa procesu inwestycyjnego

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski
Adama Mickiewicza 90/3
71-105 Szczecin

kom.: 518040555
e-mail: kancelaria@radcawasilewski.pl
strona: https://radcawasilewski.pl
0