Skip to main content
search
0

Karol Kłosowski

Szczecin

Nazywam się Karol Kłosowski i jestem radcą prawnym.

Radcą prawnym jestem od 2008 r. i od tego czasu wykonuję zawód formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

Przed uzyskaniem uprawnień zawodowych, pracowałem jako prawnik wewnątrz firmy, a później byłem aplikantem radcowskim i pracowałem w kancelarii adwokacko – radcowskiej.

Moim zamysłem było stworzenie kancelarii sprofilowanej, przez co rozumiem taką, która zajmuje się wybranymi zagadnieniami prawnymi, które dobierane są poprzez pryzmat tematyki właściwej dla danej grupy Klientów. I tak stałem się prawnikiem zajmującym się pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Z jednej strony pozwoliło mi to na pewnego rodzaju specjalizację, a z drugiej strony pozwoliło mi zachować interdyscyplinarne spojrzenie na dany temat.

Mój zamysł zaowocował tym, iż w toku wykonywania czynności zawodowych miałem możliwość świadczenia pomocy prawnej dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek akcyjnych, spółek cywilnych, jednooosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji oraz gminy, a także na rzecz syndyka masy upadłości.

Wartością dodaną mojego zamysłu jest to, że stałem się członkiem drużyny moich Klientów, co przekłada się na wysoki stopień skutecznej komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia.

Dodatkowo, w toku tych ponad 10 lat wykonywania pracy radcy prawnego, pomagałem również osobom fizycznym, lecz w zdecydowanej większości dotyczyło to tematyki nieruchomości lub windykacji należności.


Opis działalności

Sprofilowanie mojej Kancelarii powoduje, iż zajmuję się wybranymi zagadnieniami prawnymi obejmującymi między innymi:

- prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, a także prawa procesowego cywilnego,
- prawo handlowe oraz gospodarcze,
- prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
- prawo administracyjne, a także prawo procesowe administracyjne,
- prawo samorządowe,
- prawo podatkowe w zakresie zagadnień ogólnych (Ordynacja podatkowa) oraz opłat i podatków lokalnych, a także prawo procesowe podatkowe,
- prawo wekslowe.

W ramach Kancelarii świadczę między innymi następujące usługi:

- stałe oraz doraźne doradztwo prawne,
- przygotowywanie, opiniowanie projektów umów i innych czynności prawnych,
- sporządzanie opinii i informacji prawnych,
- zakładanie oraz likwidacje spółek oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem spółek wraz z reprezentacją w postępowaniu rejestrowym,
- reprezentacja w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym sądowym, administracyjnym, podatkowym, sądowo-administracyjnym, egzekucji administracyjnej,
- udzielanie porad prawnych,
- prowadzenie lub pomoc w negocjacjach.

W ramach Kancelarii świadczę także usługi związane z windykacją przeterminowanych wierzytelności, w szczególności:

- polubowne, przedsądowe postępowanie, mające na celu uzyskanie zapłaty przez dłużnika,
- dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej,
- dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.


Informacje dodatkowe

Biuro Kancelarii:

Targ Rybny 2/2
70-535 Szczecin
Tel. +48 501 139 337
e-mail: kancelaria@karolklosowski.com


Specjalizacje

  • Postępowanie windykacyjne / egzekucyjne / upadłościowe
  • Prawo administracyjne
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Kłosowski
Łubinowa 10/58
70-785 Szczecin

kom.: 501139337
e-mail: kancelaria@karolklosowski.com
strona: http://www.karolklosowski.com
Close Menu