Skip to main content
search
0

Karolina Smolińska-Polom

SZCZECIN

Szanowni Państwo,
W 2006 r. ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. W dniu 15 września 2011 roku po ukończeniu prawie czteroletniej aplikacji radcowskiej i po pozytywnym zdaniu egzaminu złożyłam ślubowanie radcowskie uzyskując, tym samym, prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół pracy w kancelarii prawnej (lata 2006-2015) oraz w instytucji publicznej, jaką jest Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Od lipca 2017 r. prowadzę własną Kancelarię Radcy Prawnego.
Pracując przez 12 lat w zawodzie prawnika, a przez 7 lat w zawodzie radcy prawnego miałam możliwość zdobyć doświadczenie tak w wielu dziedzinach prawa, jak i w pracy o różnej specyfice. Opierając się, z kolei, na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, zajmuję się obecnie kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych związaną z przedmiotem działalności danej firmy, w tym także szeroko rozumianą windykacją należności. Prowadzę także obsługę prawną na rzecz podmiotów indywidualnych.
Mając na uwadze powyższe, wyrażam przekonanie, iż w przypadku podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z moją Kancelarią będą Państwo zadowoleni z prowadzonej obsługi prawnej.


Opis działalności

• sporządzanie pism procesowych,
• prowadzenie procesów cywilnych,
• udzielanie porad prawnych klientom indywidulanym, w tym przedsiębiorcom, podmiotom prawa handlowego, konsumentom,
• sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, cywilnego, upadłościowego, w tym opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilno-prawnych,
• opracowywanie projektów umów cywilnych oraz z zakresu prawa handlowego,
• kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i z tytułu zadośćuczynienia,
• doświadczenie w obsłudze firm świadczących usługi na rzecz gmin w zakresie utylizacji odpadów, w tym komunalnych (wieloletnia obsługa dużej niemieckiej firmy na rynku szczecińskim),
• doświadczenie w prowadzeniu procesów dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych popełnionych przez służbę zdrowia,
• obsługa prawna podmiotów leczniczych, w tym szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia czynności notarialnych,
• pośredniczenie pomiędzy klientem a notariuszem w przygotowywaniu czynności z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego,
• analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych do postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
• występowanie przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
• reprezentowanie klienta przed urzędami i wszelkimi instytucjami publicznymi


Specjalizacje

  • nieruchomości i mieszkaniowe
  • Prawo odszkodowań i ubezpieczeń
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rzeczowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom
SENNA, 44
70-893 SZCZECIN

kom.: 785121082
e-mail: k.smolinskapolom@gmail.com
Close Menu