Skip to main content
search
0

Marcin Walczak

Dobra

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Marcin Walczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2010 r. Aplikację radcowską, zwieńczoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2016 r., odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 2011 – 2015 w jednej z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawniczych w województwie zachodniopomorskim – „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. j. w Szczecinie. W toku odbywania aplikacji prowadził kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z branży budowlanej, energetycznej, produkcji elektroniki specjalnej, wyrobów medycznych, dystrybucji żywności dla podmiotów z segmentu HoReCa, ubezpieczeniowej oraz metalurgiczno-okrętowej, organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, a także klientów indywidualnych. Radca prawny Marcin Walczak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, włada językiem niemieckim (posiada certyfikat znajomości tego języka na poziomie C1) i angielskim.
Radca prawny Marcin Walczak posiada bogate doświadczenie zdobyte na polu świadczenia usług pomocy prawnej szerokiemu gronu klientów ze sfery biznesu oraz sektora NGO, niejednokrotnie w sprawach precedensowych oraz interdyscyplinarnych, wykraczających poza tradycyjnie pojmowane gałęzie prawa, które pozwala nie tylko na podanie klientom sprawdzonych i pewnych rozwiązań w sytuacjach typowych, ale również na zaoferowanie usług prawniczych w zróżnicowanych dziedzinach prawa. Świadczona pomoc prawna obejmuje także zagadnienia ze styku prawa i spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Tak kompleksowe spojrzenie na wszelkie kwestie prawne i okołoprawne owocuje otwartym i elastycznym podejściem do konkretnych problemów każdego klienta oraz gotowością do zaangażowania się w innowacyjne i nowatorskie projekty, wymagające profesjonalnego wsparcia prawnego skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb klienta.


Opis działalności

Kancelaria ukierunkowana jest na świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych – takich jak fundacje i stowarzyszenia, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, a także podmiotów instytucjonalnych, w tym m.in. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych, oferując jednocześnie pomoc prawną również klientom indywidualnym. Usługi prawne mogą być świadczone także w języku niemiecki i angielskim.
Kancelaria oferuje klientom współpracę w formie stałej i jednorazowej, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Stała obsługa prawna skierowana jest przede wszystkim do firm, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów instytucjonalnych wymagających stałego, profesjonalnego doradztwa prawnego. Stała obsługa prawna polega na bieżącym wsparciu prawnym klientów i rozwiązywaniu problemów prawnych, mogących pojawić się w związku z prowadzoną przez nich działalnością we wszystkich jej aspektach i dziedzinach, a także na działaniach prewencyjnych pozwalających na uniknięcie lub ograniczenie możliwości wystąpienia takich problemów w przyszłości. Zindywidualizowane według potrzeb konkretnego klienta warunki, na jakich świadczona jest stała obsługa prawna, określa każdorazowo umowa zawierana z klientem.
Jednorazowa pomoc prawna skierowana jest do każdego klienta nie korzystającego z systemu stałej obsługi prawnej, tak przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych. Zakres świadczonej w tej formie pomocy prawnej obejmuje jednorazowe zlecenie na określone usługi prawne, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej lub projektu umowy, pomoc w fazie przedsądowej sporu, zastępstwo procesowe w konkretnym postępowaniu sądowym lub przed organem administracji, w tym wniesienie środka zaskarżenia, oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i windykacyjnym, zarówno z pozycji pełnomocnika wierzyciela, jak i dłużnika.


Informacje dodatkowe

Specjalizacje:
- Prawo procesowe (spory sądowe)
- Prawo cywilne
- Prawo handlowe i gospodarcze (sprawy korporacyjne)
- Prawo administracyjne i samorządowe
- Prawo nieruchomości
- Prawo organizacji pozarządowych
- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- Prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz czyny nieuczciwej konkurencji
- Prawo pracy
- Prawo własności intelektualnej


Specjalizacje

  • Postępowanie windykacyjne / egzekucyjne / upadłościowe
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo spółek

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Walczak
Jodłowa 12
72-003 Dobra

kom.: +48 660 41 46 41
e-mail: m.walczak@kancelariadobra.szczecin.pl
strona: http://www.kancelariadobra.szczecin.pl
Close Menu