Skip to main content
search
0

Rafał Szarłata

Szczecin

radca prawny Rafał Szarłata - numer wpisu: Sz-1596.
Od klientów wymaga szczerości i zaufania, w zamian oferując bezkompromisowe zaangażowanie w sprawy, które zawsze prowadzi kierując się dobrem klienta i etyką zawodową.


Opis działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, specjalizując się w 4 obszarach:

1. NIERUCHOMOŚCI:
- regulacja stanu prawnego nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki, służebność, prawo użytkowania wieczystego);
- zarząd nieruchomościami wspólnymi, zniesienie współwłasności, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
- obrót nieruchomościami, w tym obsługa umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, przewłaszczenia;
- dochodzenie roszczeń z tytułu wad nieruchomości, zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego;
- postępowania spadkowe.

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
- projektowanie złożonych transakcji gospodarczych z uwzględnieniem finansowania i planowania podatkowego;
- opiniowanie i sporządzanie umów;
- dochodzenie należności i odszkodowań oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich;
- prawo pracy i zwolnienia grupowe;
- obsługa inwestora, wykonawcy oraz podwykonawcy w procesach budowlanych;
- zakładanie i obsługa prawna spółek handlowych;
- przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych i znaków towarowych;
- reprezentowanie klienta w trakcie kontroli urzędowych.

3. SPRAWY RODZINNE:
- podział majątku małżonków;
- mediacje rodzinne i negocjacje w celu wygaszania sporów rodzinnych;
- pomoc w szybkich i bezstresowych rozwodach bez orzekania o winie;

4. FINANSE I OBSŁUGA KLIENTA ZAMOŻNEGO:
- planowanie i realizacja sukcesji majątkowej;
- zabezpieczenie majątku i zarządzanie aktywami;
- unieważnianie kredytów hipotecznych (w tym CHF i WIBOR).

Ponadto świadczymy pomoc prawną dla osób fizycznych w sprawach:
- o zapłatę wynagrodzenia, zwrot pożyczki;
- zniewagi, zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych;
- odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków i zdarzeń losowych.

W sprawach karnych bronimy wyłącznie osób, które są niewinne, oskarżane na podstawie fałszywych lub błędnie interpretowanych dowodów albo popełniły czyny nieumyślnie.
Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej w celu uniknięcia lub zmniejszenia odpowiedzialności za umyślnie popełnione przestępstwa.


Informacje dodatkowe

Kontakt e-mail:
kancelaria@szarlata.pl


Specjalizacje

  • Inne dziedziny
  • nieruchomości i mieszkaniowe
  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo rzeczowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Szarłata
Langiewicza 28/12
70-263 Szczecin

kom.: 607-255-255
e-mail: kancelaria@szarlata.pl
strona: https://szarlata.pl
Close Menu