Skip to main content
search
0

Tomasz Uldynowicz

Szczecin

Kancelaria, którą prowadzę istnieje na szczecińskim rynku usług prawniczych od 2008 r. i jest częścią zespołu w skład którego wchodzi m.in radca prawny dr Katarzyna Anna Dadańska oraz radca prawny Emilia Dworakowska.


Opis działalności

Kancelaria posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i w prowadzeniu sądowej oraz pozasądowej egzekucji należności. Do grona jej Klientów należą jednostki sektora finansów publicznych, spółki prawa handlowego, w tym spółki komunalne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Stargardu i Szczecina. Kancelaria posiada także duże doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i szkół wyższych oraz zarządców nieruchomości.
W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy zarówno kompleksową pomoc prawną, ukierunkowaną na obsługę podmiotów we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania, jak również pomoc wyspecjalizowaną (modułową). W szczególności, Kancelaria jest w stanie zaproponować następujące rodzaje usług:
- bieżące doradztwo prawne m.in. w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego,
- przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnątrzzakładowych,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- obsługę prawną organów korporacyjnych (zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza)
- przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi,
- występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed organami egzekucyjnymi,
- występowanie w charakterze pełnomocnika prawnego w negocjacjach handlowych oraz mediacjach,
- alert prawny, polegający na sygnalizowaniu zmian w przepisach prawnych mających wpływ na działalność Państwa przedsiębiorstwa,

Kancelaria prowadzi dynamiczną działalność ukierunkowaną na zaspokajanie indywidualnych oczekiwań Klienta. Usługi świadczone przez Kancelarię stoją na najwyższym poziomie i cechuje je profesjonalizm, terminowość oraz dokładność.
Otwartość na potrzeby Klienta i różnorodność proponowanych modelów współpracy, pozwala Kancelarii dostosować się do stawianych przez Klienta wymagań i specyfiki jego działalności


Specjalizacje

  • Prawo administracyjne
  • Prawo pracy (i zatrudnienia)
  • Prawo zamówień publicznych / pomoc publiczna / obsługa procesu inwestycyjnego

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Uldynowicz
Boh. Getta Warszawskiego 23/4
70-302 Szczecin

tel.: 91 431 40 89
kom.: 509 803 111
faks: 91 431 40 90
e-mail: kancelaria@uldynowicz.pl
strona: https://www.uldynowicz.pl
Close Menu