Skip to main content
search
0

Marcin Walawski

Szczecin

Marcin Walawski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w stopniu podstawowym także językiem norweskim.

Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych.

Seminarium magisterskie na katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego pod kierownictwem prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej zwieńczył pracą magisterską pod tytułem „Dematerializacja papierów wartościowych ”, ocenioną i obronioną na stopień bardzo dobry.
Egzamin zawodowy złożył uzyskując ocenę celującą, z części obejmującej prawo gospodarcze.

Ukończył także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe”.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2008 w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W latach 2010-2015 był członkiem zespołu prawnego obsługującego spółki z grupy kapitałowej ówczesnego Banku Zachodniego WBK (dzisiaj Santander): BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) oraz BZ WBK Asset Management S.A.

Do jego zadań należało bieżące wsparcie prawne działalności tych podmiotów, a w szczególności redagowanie i analiza umów charakterystycznych dla rynku kapitałowego, wsparcie prawne Zespołu ds. Podatków, ocena zasadności roszczeń klientów, obsługa spółek w kontaktach z regulatorami (w tym z Komisją Nadzoru Finansowego), weryfikacja raportów bieżących i okresowych, sporządzanie i weryfikacja wewnętrznych regulacji, a także monitorowanie zmian otoczenia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego.

Uczestniczył również w projektach związanych z wprowadzeniem nowych produktów inwestycyjnych, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych w procesie obsługi klienta.

Współpracował również z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych w okręgu poznańskim.

Od roku 2014 prowadzi praktykę w ramach własnej kancelarii.


Opis działalności

Kancelaria koncentruje się na reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych i administracyjnych, a także na doradzaniu przedsiębiorcom i osobom fizycznym.
Nasz zespół z zaangażowaniem analizuje i prowadzi sprawy klientów, w tym także sprawy skomplikowane i nieszablonowe.

Zespół kancelarii z powodzeniem realizuje projekty o charakterze transgranicznym.

Ważne jest dla nas, by klient był zadowolony nie tylko z efektu końcowego, ale również z przebiegu współpracy.

Zespołem kancelarii kieruje radca prawny Marcin Walawski.

Misją Kancelarii jest opracowywanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań prawnych – zarówno w sporach sądowych, jak i w sferze doradczej.
O powodzeniu projektów biznesowych i o sukcesie na sali rozpraw często decyduje właściwie zidentyfikowanie kluczowych dla danej sprawy zagadnień i dobór odpowiedniej strategii działania, a także zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dlatego:
1) przedstawianym przez klientom zagadnieniom poświęcamy wiele uwagi i poddajemy je wnikliwej analizie,
2) do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie i elastycznie, dążąc do realizacji zamierzonego celu.


Informacje dodatkowe

Współpraca z klientami skandynawskimi

Kierujący zespołem kancelarii radca prawny Marcin Walawski współpracuje ze skandynawskimi przedsiębiorcami od roku 2012. Od czasu założenia kancelarii w roku 2014, współpraca ta nabrała intensywności.

Początkowo współpraca dotyczyła głównie spółek z rodowodem norweskim, lecz w ostatnich latach wyraźnie zaznaczyły swą obecność także przedsiębiorcy z innych części Skandynawii, w szczególności z Danii.

Elastyczność i kompetencje zespołu kancelarii, pozwalają na dostosowanie zakresu usług oraz sposobu ich świadczenia do indywidualnych potrzeb Skandynawów, przywykłych do najwyższej jakości.


Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza
  • Prawo rynku finansowego
  • Prawo spółek

Kontakt

WALAWSKI kancelaria
Piłsudskiego 20/4
70-462 Szczecin

kom.: +48605619699
e-mail: info@walawski.com
strona: http://www.kancelaria-walawski.pl
Close Menu