Skip to main content
search
0

Wojciech J. Chmurak

Szczecin

Witam Państwa serdecznie. Jestem radcą prawnym, praktykiem i naukowcem, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
Doświadczenie zawodowe zdobyłem, odbywając aplikację radcowską oraz pracując w jednej z renomowanych szczecińskich kancelarii radcowskich – Wybranowski Nowicki Biuro Prawne S. Nowicki, A. Łuczak, K. Bielarczyk sp.j. Odbyłem również liczne staże studenckie oraz laureackie w kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz w biurach prawnych, jak również zdobywam je nadal udzielając porad prawnych, oraz reprezentując moich klientów przed Sądami, w szczególności Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Sądami rodzinnymi, oraz w postępowaniach administracyjnych.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację radcowską ukończyłem przy OIRP w Szczecinie. Prowadzę bloga prawopracyporady.pl.


Opis działalności

Kancelaria zajmuje się w szczególności następującymi rodzajami spraw:
1. przeciwko: ZUS, KRUS, w zakresie reprezentowania pracowników, pracodawców, udzielania porada prawnych, w sprawach między innymi: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp., odwołania od decyzji ZUS, w szczególności odnośnie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenia przedemerytalne, inne świadczenia z ZUS, odwołania od decyzji KRUS, itp.
2. z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, innymi sprawę z zakresu prawa rodzinnego.
3. z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, oraz innymi sprawami z zakresu prawa spadkowego.
4. z zakresu prawa rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę należności w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.
5. w zakresie dochodzenia roszczeń, windykacji należności, w tym w zakresie w szczególności spraw o zapłatę z faktur, ugód itp.


Specjalizacje

  • Prawo emerytalno-rentowe
  • Prawo pracy (i zatrudnienia)
  • Prawo rodzinne

Kontakt

Wojciech J. Chmurak Kancelaria Radcy prawnego
Królowej Jadwigi 33/5
70 - 262 Szczecin

kom.: 668361949
e-mail: info@kancelaria-chmurak.pl
strona: http://kancelaria-chmurak.pl
Close Menu