RADCA PRAWNY

Bartosz Gadus

Numer wpisu SZ-1742
Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Posiada