RADCA PRAWNY

Magdalena Konkolewska

Numer wpisu SZ-841
Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Posiada