Uchwała nr 526/XI/2021

z dnia 28.10.2021

w sprawie osobowej: przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie