Uchwała nr 657/XI/2022

z dnia 03.03.2022
zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków organów oraz pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Pliki do pobrania

Pobierz #1