Uchwała nr 658/XI/2022

z dnia 03.03.2022
w sprawie osobowej: sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale nr 559/XI/2022 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2022 r.