Uchwała 120/IX/2013

z dnia 6.06.2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej członkom Komisji do Spraw Wpisów na Listę Radców Prawnych i Aplikantów oraz Wykonywania Zawodu

Pliki do pobrania