Uchwała 665/VIII/2012

z dnia 4.09.2012 r.

w sprawie zwolnienia aplikantki radcowskiej z obowiązku uiszczenia III raty opłaty za aplikację radcowską za 2012 r.

Pliki do pobrania