Uchwała 668/VIII/2012

z dnia 4.09.2012 r.

w sprawie umorzenia zaległości w składkach członkowskich
radców prawnych, składkach na ubezpieczenie oc radców prawnych oraz kosztów postępowania dyscyplinarnego

Pliki do pobrania