Uchwała 670/VIII/2012

z dnia 4.09.2012 r.

w sprawie ufundowania nagrody dla aplikanta, który z najlepszym wynikiem złożył egzamin radcowski

Pliki do pobrania