Uchwała 958/IX/2015

z dnia 10.12.2015 r.

w sprawie przyjęcia Statutu oraz Regulaminu Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie