Uchwała 969/VIII/2013

z dnia 7.05.2013 r.

w sprawie ufundowania nagrody dla aplikanta, który z najlepszym wynikiem złożył egzamin radcowski

Pliki do pobrania