Uchwała nr 1042/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego