Uchwała nr 1043/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawie osobowej: umorzenie należności z tytułu kosztów postępowania dyscyplinarnego