Uchwała nr 1044/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawie osobowej: odmowa uchylenia uchwały nr 950/XI/2023 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2023 r.