Uchwała nr 1045/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawie osobowej: wydłużenie okresu na skreślenie z listy aplikantów radcowskich