Uchwała nr 1046/XI/2023

z dnia 22.06.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych