Uchwała nr 1097/XI/2023

z dnia 07.09.2023
w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie