Uchwała nr 1099/XI/2023

z dnia 07.09.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych