Uchwała nr 1105/XI/2023

z dnia 05.10.2023
w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego