Uchwała nr 1156/XI/2023

z dnia 26.10.2023
w sprawie osobowej: wygaśniecie uchwały nr 676/XI/2022 Rady OIRP w szczecinie z dnia 5 maja 2022 r.