Uchwała nr 1156/XI/2023

z dnia 26.10.2023
w sprawie osobowej: stwierdzenie wygaśniecia uchwały nr 676/XI/2022 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 5 maja 2022 r.