Uchwała nr 1167/X/2019

z dnia 17.12.2019

w sprawie powierzenia funkcji Rzecznika OIRP w Szczecinie w Kapitule Funduszu Seniora