Uchwała nr 1224/X/2020

z dnia 13.01.2020

w sprawie osobowej: przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie