Uchwała nr 1225/X/2020

z dnia 13.01.2020

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych